gorneidolne

ZARZĄD OSIEDLA

Skład Zarządu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne:

 Krystyna Piechoczek tel. 606 333 545

 

Członkowie Zarządu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne:

Dariusz Chmielewski

Małgorzata Hojka

Kazimierz Matera

Józef Płonka

Justyna Rusin

Siedziba Zarzadu Osiedla

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Pszczyńska

44-335 Jastrzebie-Zdrój

 

Uwaga:

Od dnia 04-03-2016 roku Pan Adam Dreczkowski na własną prośbę przestał pełnić funkcję Członka Zarządu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne. 

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w wyniku wyborów nowym członkiem Zarządu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne została Pani Małgorzata Hojka.

 

Spotkania Zarządu Osiedla odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00.

 

Dyżur Dzielnicowego KMP w Jastrzębiu-Zdroju

Dzielnocowy Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne

sierż. Krzysztof Popławski

tel. 605 687 131

dyżur w poniedziałki w godz. 11.00 - 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w siedzibie Zarządu Osiedla,

także w innym terminie po ustaleniu telefonicznym

 

opracował Dariusz Chmielewski