gorneidolne

Aktualności

Zebranie z mieszkańcami Osiedla

piątek, 27 maj 2016

Zaparaszamy na zebranie otwarte z mieszkańcami Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne w dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowek ne 1.

Zebranie ogólne mieszkańców zostało zwołane celem wyboru zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin wyborów wyznacza się na ten sam dzień, 15 minut po wyznaczonym czasie.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, na których należy wpisać numer PESEL. Brak podania wymaganych danych spowoduje nieważność głosu. 

Przewodnicząca

Krystyna Piechoczek